List of publications on a keyword: «три подхода описания творчества»