List of publications on a keyword: «практика проведения дискриминантного анализа»